beginpagina


projecten


exposities

standing bottles
schotse hebriden, den haag, 2005 - 2007

Standing bottles

Altijd op zoek naar evenwicht in een snelle en oppervlakkige wereld vormen op de kust van de Schotse Hebriden aangespoelde plastic flessen de basis voor het eindexamenproject ‘Standing Bottles' aan de Koninklijke Acedemie van Beeldende Kunsten in Den Haag.

Elke fles draagt sporen van zijn omzwervingen over de oceaan. Het individuele exemplaar toont de schoonheid van de spanning tussen de overdonderende natuur en de alles vernietigende ingreep van de mens hierop. Staan ze hier als monument voor altijd of worden ze straks opgeruimd en zullen ze verdwijnen?

In een reeks werken wordt steeds de vraag naar het evenwicht tussen het fragmenta-rische en het alledaagse én bezinning en schoonheid onderzocht. Uitersten worden met elkaar verbonden, het eenvoudige en het complexe, het concrete en het abstracte. Oppervlakkig gezien variaties op een thema, maar elk volgend werk dringt dieper door in het wezen van die vraag, probeert een antwoord te geven en roept auto-matisch een volgende vraag op. Er ontstaat één geheel, een nieuwe werkelijkheid, waarin het concrete en het poëti-sche elkaar ontmoeten in een eigen balans.


naar eindexamen expositie KABK
naar expositie 'maar Janneke, they're all the same'
naar expositie nutshuis
naar expositie Villa Nuts