beginpagina


projecten


exposities

panta rei
den haag, 2007 - 2008

Panta rei
Heraclitus, filosoof uit het Griekse Efeze, sprak over de eenheid van de tegendelen. Zo legde hij uit dat je een tafelgenoot niet tegenspreekt, die zegt dat de wijnfles halfvol is terwijl jij vindt dat hij halfleeg is.

Verder meende Heraclitus dat niets in onze wereld hetzelfde blijft. De dingen ontstaan op allerlei manieren, veranderen in de loop van de tijd en verdwijnen uiteindelijk weer. Dit geldt niet alleen voor onszelf, maar ook voor alles in het universum, en misschien wel voor het universum zelf. De ‘dingen' die we ons voorstellen zijn in feite instabiele objecten, die voortdurend in ontwikkeling zijn. Heraclitus vergeleek ze met vlammen die lijken op voorwerpen maar in werkelijkheid een proces vormen.

Hercaclitus weerlegde het geruststellende idee dat dingen stabiel en blijvend zijn. Het leven en het universum blijven veranderen, en die wet van verandering heerst overal. Er valt niet aan te ontkomen.

Het project
De stad is een aaneenschakeling van gebouwen van uiteenlopende vormgeving en met verschillende functies. Het in stand houden van een stad is een complex en voortdurend proces waar elke dag opnieuw veel mensen bij betrokken zijn. Een huis is ooit met een bepaald idee ontworpen en gebouwd. Volgende bewoners gaan het anders gebruiken en verbouwen. Bouwprojecten zijn overal te vinden, vormen een netwerk en zijn daarmee verbindende schakels geworden in de eigenlijke ontwikkeling van de stad. Tegelijkertijd wordt die verborgen gehouden door een aaneenschakeling van kleurige steiger-doeken. Het panta rei project onderzoekt de onontkoombare wet van Heraclitus. Het proces van verandering staat centraal. Dit wordt blootgelegd door het inventariseren en in beeld brengen van bouwplaatsen weggestopt achter gekleurde doeken.

In eerste instantie begon dit project bij een ‘ingepakte' verbouwing aan de overkant van de straat. Al snel breidde het zich uit naar andere “omhulde” gebouwen die ik op mijn dagelijkse route tegenkom en wordt aangevuld door bekenden die mij wijzen op andere met kleurrijke stof bedekte gebouwen. Het is de bedoeling dat het project zich verder gaat uitstrekken over de hele binnenstad van Den Haag.


 

naar meer foto's steigerdoeken
naar expositie weg bij galerie Vonkel
naar fotoexpositie shell hoofdkantoor
naar expositie pulchri fotografeert
naar expositie van 06 naar 07
naar project site etcetera
hoogtij #12, installatie wachten
naar Art-ID